Erik Bakker

Erik Bakker

Binnen ons team waren we op zoek naar enthousiaste en goede versterking. Via V&V careers is dit ook gelukt.

Heren, dank voor de prettige samenwerking!