ESG-reporting wordt steeds belangrijker voor bedrijven en hun stakeholders. Maar wat is ESG-reporting precies en hoe zal het de accountancysector beïnvloeden?

🔸 Per wanneer zijn bedrijven verplicht aan ESG-reporting te doen?
Er zijn momenteel geen specifieke deadlines waarop bedrijven verplicht worden om ESG-reporting te doen. Echter, de Europese Commissie heeft voorgesteld om een verplichte ESG-reporting in te voeren voor grote bedrijven vanaf 2023. Dit betekent dat bedrijven verplicht zullen worden om jaarlijks een niet-financieel verslag op te stellen dat de belangrijkste milieu-, sociale en overheid-kwesties behandelt die in verband staan met hun bedrijfsactiviteiten.

🔸 Welke bedrijven zullen verplicht worden aan ESG-reporting te gaan doen?
Het wetsvoorstel van de Europese Commissie heeft betrekking op bedrijven met meer dan 500 werknemers die actief zijn in de Europese Unie. Bedrijven die als “niet-duurzaam” worden beschouwd, zoals bedrijven in de fossiele brandstoffen- of tabaksindustrie, kunnen echter eerder verplicht worden om te rapporteren.

🔸 Welke rol gaat een accountantskantoor spelen in de ESG-reporting?
Accountantskantoren spelen een belangrijke rol bij de controle van de financiële rapportage van bedrijven. Door de toenemende belangstelling voor ESG-reporting zullen accountantskantoren echter ook betrokken zijn bij de controle van niet-financiële prestaties. Het is belangrijk dat accountantskantoren beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om ESG-reporting te controleren.

🔸 Wat zal ESG-reporting gaan doen met het vak van een accountant?
ESG-reporting zal zeker de manier veranderen waarop accountants hun werk doen. Het zal belangrijk zijn dat accountants zich verdiepen in ESG-kwesties en hoe deze van invloed kunnen zijn op de prestaties van bedrijven. Dit kan ook nieuwe kansen bieden voor accountantskantoren om hun dienstenaanbod uit te breiden en zich te onderscheiden van hun concurrenten.

Conclusie
De toenemende belangstelling voor ESG-reporting zal leiden tot een verandering in de manier waarop bedrijven en accountants hun werk doen. Bedrijven zullen verplicht worden om te rapporteren over hun prestaties op het gebied van milieu, sociaal en bestuurlijk beleid, en accountants zullen hierbij betrokken worden. Het is belangrijk dat accountantskantoren beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om ESG-reporting te controleren en dat accountants zich verdiepen in ESG-kwesties om hun klanten optimaal van dienst te kunnen zijn.