ESG-Reporting wordt steeds belangrijker!

ESG-reporting wordt steeds belangrijker voor bedrijven en hun stakeholders. Maar wat houdt ESG-reporting precies in en wat voor invloed zal het hebben op de accountancysector?

ESG-reporting wordt steeds belangrijker voor bedrijven en hun stakeholders. Maar wat houdt ESG-reporting precies in en wat voor invloed zal het hebben op de accountancysector?

  • Wanneer wordt ESG-reporting verplicht?: Op dit moment zijn er geen specifieke deadlines voor verplichte ESG-reporting voor bedrijven. Echter, de Europese Commissie heeft voorgesteld om vanaf 2023 verplichte ESG-reporting in te voeren voor grote bedrijven. Dit houdt in dat deze bedrijven jaarlijks een niet-financieel verslag moeten opstellen waarin de belangrijkste milieu-, sociale en governance kwesties gerelateerd aan hun bedrijfsactiviteiten worden behandeld.
  • Welke bedrijven zullen verplicht worden om ESG-reporting te doen?: Het wetsvoorstel van de Europese Commissie is van toepassing op bedrijven met meer dan 500 werknemers die actief zijn in de Europese Unie. Bedrijven die als "niet-duurzaam" worden beschouwd, zoals die in de fossiele brandstoffen- of tabaksindustrie, kunnen echter eerder worden verplicht om te rapporteren.
  • Welke rol zal een accountantskantoor spelen in ESG-reporting?: Accountantskantoren hebben traditioneel een cruciale rol gespeeld bij de controle van financiële rapportages van bedrijven. Met de groeiende nadruk op ESG-reporting zullen accountantskantoren ook betrokken zijn bij de controle van niet-financiële prestaties. Het is van belang dat accountantskantoren beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om ESG-reporting te controleren.

  • Hoe zal ESG-reporting het accountantsberoep beïnvloeden?: ESG-reporting zal zeker de manier waarop accountants hun werk uitvoeren veranderen. Het wordt essentieel dat accountants zich verdiepen in ESG-kwesties en begrijpen hoe deze van invloed kunnen zijn op de prestaties van bedrijven. Dit kan tevens nieuwe kansen bieden voor accountantskantoren om hun dienstenaanbod uit te breiden en zich te onderscheiden van hun concurrenten.

In conclusie zal de groeiende aandacht voor ESG-reporting leiden tot veranderingen in de manier waarop bedrijven en accountants hun activiteiten uitvoeren. Bedrijven zullen verplicht worden om te rapporteren over hun prestaties op het gebied van milieu, sociale aspecten en governance, en accountants zullen een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de integriteit van deze rapportages. Het is van vitaal belang dat accountantskantoren de benodigde expertise opbouwen om ESG-reporting effectief te kunnen controleren en dat accountants zich grondig verdiepen in ESG-gerelateerde kwesties om hun klanten optimaal van dienst te zijn.

Schrijf je in!